Szanowni klienci, w dniach 19.02-27.02.2020 przebywam na urlopie i zamówienia będą wysyłane z opóźnieniem .

W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt z Kajetanem tel. 662933843 .

Kategorie

Producenci

Regulamin

 
 1. Strony transakcji.
  • Nabywcą może być firma lub pełnoletnia osoba fizyczna.
  • Właścicielem sklepu internetowego jest firma KAFEL Jerzy Parzyszek, 54-616 Wrocław ul.Łaska 5,NIP 894-100-19-70;reg.930369797, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w 1994 roku pod nr. 82246  we Wrocławiu
 2. Oferta sklepu.
  • Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
  • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i posiadają gwarancję producenta.
  • Podane specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
  • Jeżeli zdjęcie przedstawia więcej ni z 1 produkt, cena odpowiada tylko produktowi opisanemu obok zdjęcia.
 3. Zamówienia.
  • Zamówienia można składać korzystając z koszyka na stronie www.lazienkawroclaw.pl , www.kafel.sklep.pl, lub pocztą elektroniczną na adres kafel.firma@gmail.com
  • Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych, nr tel. oraz adresu e-mail.
  • Po prawidłowym złożeniu oferty zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
  • Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 4. Formy płatności.Za zakupiony towar można zapłacić:
  • przelewem na konto nr 17 1050 1575 1000 0090 4063 7283
  • kartą
  • gotówką przy odbiorze
  Do rozpoczęcia realizacji zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30% jego wartości./nie dotyczy produktów będących na stanie/ Przelewu należy dokonać na adres: KAFEL Jerzy Parzyszek 54-616 Wrocław ul.Łaska 5 W tytule przelewu należy podać nr zamówienia lub nazwę i nr.kat. zamówionego produktu.
 5. Transport. Dostarczenie towaru następuje na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej . Sposób i koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”.
 6. Faktury.
  • Każdy zakup w firmie  KAFEL potwierdzony jest fakturą VAT.
  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Nabywcy.
  • Faktura dołączona zostanie do wysłanego  towaru lub zgodnie z ustaleniami mailowymi.
 7. Reklamacje.
  • Wady powstałe w transporcie.
  Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy spedycyjnej czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie. Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu pracownik spedytora sporządza Protokół Reklamacji, który stanowi podstawę do wymiany towaru.
  • Wady ukryte produktu.
  Wszelkie reklamacje na wady ukryte produktu należy składać do firmy KAFEL  lub bezpośrednio do producenta zakupionego towaru. Reklamacja musi zawierać: dane Nabywcy, nazwę reklamowanego produktu, numer i datę faktury zakupu , opis usterki  oraz numer kontaktowy telefonu.
 8. Zwroty towaru. Firma KAFEL respektuje prawa Nabywcy wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia od umowy – 12 miesięcy.Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38). Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:
  • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  Towary sprowadzane pod specjalne zamówienie NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM.
 9. Postanowienia końcowe.
  • Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Nabywcy do celów sprzedaży i wysyłki towaru. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawienia, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 13 poz.883). Dane osobowe przetwarzane przez firmę KAFEL są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z art.23 ust.1 pkt.3,4 i 5 wymienionej powyżej Ustawy.
  • Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, zdjęcia i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.543 Kodeksu Cywilnego.
  • Firma KAFEL  zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
  • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.